Skogsuppdrag

Vi erbjuder skogliga tjänster där vi jobbar med moderna redskap och maskiner tillsammans med hästarna i skogen, allt från griplastarvagn i gallringar till körning med sax och linor på känsliga och trånga områden.

Vår specialkompetens är arbete med hyggesfria metoder(kontinuitetsskogsbruk) som tex blädning, överhållen skärm eller luckhuggning. Även tätortsnära avverkning, skogsuppdrag vid forn/kulturlämningar, utkörning av vindfällen mm är exempel på uppdrag där hästarna kan göra ett mycket bra arbete.

Vi strävar alltid efter att uppnå en hög naturvård i skogen som ska bidra till biologisk mångfald samtidigt som markägaren ska få ett ekonomiskt hållbart skogsbruk.

Vi arbetar också med mer konventionella metoder som tex 1:a och 2.a gallringar och föryngringsavverkning.

Kontakta oss på jonas@backforsgard.se eller 070-2827146 för mer info och priser.